FAQ - Ofte stilte spørsmål

Mennesker
og miljø

Er Ice-Crust farlig å putte i munnen eller spise for barn?
Nei, så lenge Ice-Crust er rent er det ikke farlig å få det i seg. Men hvis Ice-Crust har suget opp helseskadelige væsker som avføring fra dyr, oljeprodukter som bensin mm., er det farlig i den grad den absorberte væsken er helsefarlig.

Hvordan liker jorda at Ice-Crust havner i blomsterbed og plener?
Ice-Crust brukes også som jordforbedringsmiddel, så jorda liker svært godt å få tilført Ice-Crust. (Ice-Crust er ph-nøytralt).


Råstoff og
produksjon
Hva er Ice-Crust laget av?
Ice-Crust består av Diatomê-skall, Bentonitt i tillegg til noen andre stoffer, samt en mindre mengde absorbert vann. Diatomê-skall er mikroskopiske silisiumskall med hulrom, (skall fra encellede planter som levde for mer enn 30 mill. år siden), og Bentonitt er silisiumkrystaller, som også har visse mikroskopiske hulrom. Disse hulrommene er årsaken til at Ice-Crust har stor absorpsjonsevne.
Bilde av et Diatomêskall forstørret
ca 10.000 ganger
 

 

Hvordan produseres Ice-Crust?
Råstoffet Diatomêjord tas ut fra daggruver (gruver som ligger helt oppe i dagen). Jorden går gjennom en rekke proseser som knusing, tørking, brenning og siktes så til ønsket kornstørrelse; 0,1-0,6 mm. Derefter tilsettes en viss vannmengde for å forbedre friksjonen.
En daggruve for uttak av
råstoffet til Ice-Crust
 Strøing
og bruk

Hvordan kan jeg vite hvor mye jeg strør pr m2?
Du kan bruke et kjøkkenmål for volum og fyll opp f. eks. en dl Ice-Crust (0,1 liter),. Prøv å strø denne mengden med 1-liter boksen (skritt opp f.eks 1x2 m). Når du strør tynt nok (f.eks. 40 m2 pr liter), vil Ice-Crust ses svakt på avstand. En enkel regnemodell: Hvis vi tenker oss at alle kornene er like og ligger tett i tett, vil 1 liter Ice-Crust dekke, grovt regnet, omtrent 20 m2, ( Se prissammenligninger).

Tar jeg med meg mye Ice-Crust under skoene når jeg går inn i huset mitt?
Noen sier at de trekker med seg lite Ice-Crust inn i huset og noe sier mer. Dette avhenger av hvor tykt du strør (de fleste strør alt for mye pr m2). Det har også sammenheng med at Ice-Crust har en rustrød farge som synes godt på gulvene, mens andre strømidler er langt gråere. Fra 2004 har vi endret fargen, og Ice-Crust er langt gråere nå enn før. Og det mest elegante er når Ice-Crust fryser til sandpapir, trekkes det omtrent ingen ting inn i huset. Så derfor lønner det seg at det du strør i umiddelbar nærhet til inngangsdøren er gått over til "sandpapir".

Ice-Crust har en rødlig farge. Er Ice-Crust tilsatt et fargestoff, som kanskje smitter over på hellelagte gulv?
Ice-Crust er ikke tilsatt noe fargestoff. Fargen kommer fra brenningen fordi små mengder av jern i råstoffet oksiderer, akkurat som brent murstein. Tidligere reagerte mange på at IC var svært rødt. Vi har justert fargen og Ice-Crust nå langt gråere enn i de første årene strømidlet var på markedet.

Ice-Crust i våt tilstand. Hvordan virker midlet når det forblir i våt tilstand og ikke fryser?
I våt tilstand mister Ice-Crust sine absorberende egenskaper (og dermed den gode friksjonen), slik at friksjonen blir liggende på nivå med våt sand. Ligger det i en helning så kan det skje at smeltevannet eller regnvannet tar med seg Ice-Crust. Hvis det er flatmark med lite vann på isen - og at det fryser på igjen uten å synke under isoverflaten - så kan Ice-Crust fryse til sandpapir. I våt tilstand er Ice-Crust på sitt svakeste

Strøverktøy og
strøtraller

Hvilket strøverktøy vil passe i de ulike strøsituasjonene?
Anbefalt strøverktøy har kapasiteter fra 1-liter (1-liter strøboks), strøtrallene tar 40-100 liter og proff-beholderne ca 1.000 liter. Beskrivelse og forslag til alle typer strøverktøy står her eller mer utførlig her.

Hvor får jeg kjøpt de ulike typer strøverktøy/strøtraller som vi anbefaler?
Spesifikasjoner og priser til det strøverktøyet som vi anbefaler finner du her.

Dette er vårt enkleste, billigste
og beste strøverktøy

Selskapet bak
Ice-Crust

Hva heter selskapet som står bak Ice-Crust, hvem eier dette og hvor holder det til?
Ice-Crust er utviklet og markedsføres av Sorber & Cleaning Company, SCC Norway AS, til daglig forkortet SCC AS. Selskapet har adresse i Asker. Selskapet er 100 % norskeiet og har pr. i dag ca 10 aksjonærer.

Hva er selskapets historie og data, eiere, eiendeler og rettigheter
Selskapet ble registrert i 1999 og gründer heter Stein D. Berge. Se mer om disse spørsmålene under artikler.

Diverse Hvordan kan jeg bli forhandler av Ice-Crust?
SCC er løpende interessert i nye salgskanaler. Hvis du driver en butikk eller vil selge privat, send en mail til SCC AS; scc@crust.no.