Hva er Ice-Crust?

  Ice-Crust er i dag markedets beste strømiddel for fortau, gangveier, gårdsplasser, oppkjørsler osv. Ice-Crust er ekstremt drøyt i bruk og lett å håndtere. Det er friksjonsbasert og inneholder ikke salt eller andre smeltemidler og medfører dermed ikke søl av issørpe eller kjemikalier. Ice-Crust strøs tynt ved hjelp av den håndholdte strøboksen, eller ved hjelp av strøvogner.
Bedre friksjon

Ikke mange er klar over det, men is er dekket av en mikroskopisk vannhinne (også kjent som kvasivann), og det er i alt vesentlig den som gjør at det blir glatt. I motsetning til bl.a. sand og grus er Ice-Crust absorberende og suger opp denne vannhinnen. Målinger og praktiske forsøk har vist at Ice-Crust har markert bedre friksjon enn strømidler uten absorpsjonsevne. Pga. av lav egenvekt vil dessuten Ice-Crust i mindre grad enn sand og grus smelte seg ned i overflaten.

Auuuuuu! Ikke slik.... ...men slik - Gå trygt med Ice-Crust

Drøy i bruk, enklere og billigere håndtering
Ice-Crust er småkornet (0,1-0,6 mm) og meget drøyt i bruk. Det innebærer at et lite volum kan dekke en stor flate. Derfor blir det misvisende å se på pris pr. liter når man vurderer Ice-Crust mot alternative strømidler. Det som er interessant er jo pris pr. strødd m2. Det kan være nok å bruke 1 liter Ice-Crust til en flate på 20-40 m2 blank is. I en enkel og grov sammenligning med singel (størrelse 4-7 mm), kan vi tenke oss at hver singelbit i snitt blir erstattet med 10 Ice-Crust-korn. Et område som kan dekkes med 1 liter Ice-Crust krever nesten 300 liter singel (nærmere 1/2 tonn). I tillegg har vi erstattet hvert berøringspunkt for singel (ideelt sett) med 10 berøringspunkter av Ice-Crust. Les mer om dette under Prissammenligninger mellom Ice-Crust? Resultatet av dette er at håndteringen av strømidlet er langt enklere og lettere enn ved bruk av sand eller grus. Som villaeier kan du strø veien bort til postkassen med den lille strøflasken i stedet for å fylle trillebåren med grus, eller gå flere turer med spaden (og få bukse og sko fulle av steinstøv). De som har ansvar for større områder som gårdsplasser, skolegårder, fortauer, gangveier osv. vil også vite at kostnadene ved strøing først og fremst ligger i lagring, transport og distribusjon av strømidlet, ikke i hva selve strømidlet koster pr. liter eller tonn. At Ice-Crust i tillegg er enkelt å fjerne fra gangveier og gårdsplasser når våren kommer, er det mange borettslag og vaktmestere som vet å verdsette.

Ice-Crust forsvinner når våren kommer
Vanligvis vil Ice-Crust forsvinne av seg selv med smeltevannet eller renne vekk med de første regnskyllene om våren. Evt. rester kan feies eller spyles vekk, gjerne ut i gressplenen eller i blomsterbedet.

Miljøvennlig
Ice-Crust er ufarlig for helsen og absolutt miljøvennlig. Ice-Crust er laget av et naturlig råstoff som kalles diatomê-jord. Dette består av skall fra encellede planteplankton som levde for mer enn 30 mill. år siden. Råstoffet tas opp fra overflategruver og tørkes og brennes. Se mer om dette under Mer om hva Ice-Crust er laget av?. Ice-Crust virker som jordforbedringsmiddel når det feies ut i gressplen eller blomsterbed, og har ingen negative virkninger i avløpsvannet. Les mer om dette på miljøsidene.

Sandpapireffekten
På spesielt utsatte steder, som f.eks. issvuller på trappen, kan man forbedre effekten ytterligere ved å dusje med lunkent vann når man har strødd. Kuldegradene vil etter noen sekunder fryse Ice-Crustlaget fast i overflaten. Det er dette vi liker å kalle «sand-papireffekten». Samme effekt kan man oppnå om man strør på ettermiddagen når solen har myket opp overflaten. Nattefrosten vil da ta sørge for «sandpapireffekten».

Riktig strøverktøy gir best resultat
Det finnes en mengde strøverktøy på markedet, men ikke alle er godt egnet til Ice-Crust. Vi har derfor lagt en del arbeid i å finne frem til egnede redskaper. Vårt grunnleggende strøverktøy er 1-liter boksen med gripetak og "krydderlokk" med hull. Denne kan brukes til å strø alle mindre flater på en enkel og lettvint måte, og den er ideell å ha i bilen hvis man skulle stå fast. Videre har vi plukket ut tre ulike strøverktøy til ulik bruk: En middels stor strøtralle med håndtak og luftfylte gummihjul og solid konstruksjon og en større, tilsvarende variant til proffmarkedet som er utstyrt med drag til å montere på kjøretøy (f.eks. en liten traktor).

Hvordan virker Ice-Crust?

Ice-Crust fungerer på 2 måter: i tørr form og i frossen form
Normalt vil vi strø Ice-Crust i tørr form, og helst i temperert tilstand. Det strøs et jevnt og tynt lag. Is og snø har en mikroskopisk vannhinne helt ned til 70-80 gr. C. Det er denne hinnen som gjør at is og snø er glatt. Ice-Crust absorberer deler av denne hinnen og øker dermed friksjonen. Virkningen ligner mye på den våre besteforeldre brukte da de strødde aske på isen, med den forskjell at Ice-Crust er langt rensligere. Ice-Crust trenger litt tid for å virke optimalt (noen 10-talls sekunder), og - som sagt tidligere - best når det er temperert.

Frossen form
Når Ice-Crust blir liggende noen timer og suger til seg vann fra den mikroskopiske vannhinnen på isen eller fra smeltet is, (fordi Ice-Crust er varmere enn isen), eller det tilføres litt vann fra f.eks. en dusjflaske, fryser Ice-Crust umiddelbart fast i underlaget og danner en sandpapirliknende overflate. Dette er grunnlaget for vårt slagord at Ice-Crust "gjør glatt is til sandpapir".

Andre anvendelser
Ice-Crust har en rekke helårsanvendelser, bl.a. som friksjonsmiddel for våt jord og leire (like glatt som på is), som absorpsjonsmiddel for oljesøl og andre typer væsker mm, som slokkemiddel mm. Mange av anvendelsene baseres på Ice-Crust sin absorbsjonsevne.

Mer info for spesielt interesserte

Under ”Ice-Crust og miljø”, finnes en bred utdypning av mange sider ved miljøspørsmål knyttet til Ice-Crust.
Under ”For spesielt interesserte +”, finnes et bredt utvalg av artikler om mange av spørsmålene som berøres over. Dette er:

- Mer om Ice-Crust produkter og bruk.
- Mer om tilstandene til Ice-Crust. Dette går på når strømidlet er i tørr, våt og frossen tilstand.
- Tilsetting av vann for å øke effekten og eliminere støvet.
- En oversikt over ulike typer strømidler for is og snø.
- Andre anvendelsesområder av IC - bruk det året rundt.
- Hva består Ice-Crust av og hva brukes det ellers til?
- En artikkel om den mikroskopiske vannhinnen på is og snø og FoU knyttet til denne.
- Prissammenligninger mellom Ice-Crust og singel ved å se på kornstørrelse.