Ice-Crust og miljø

  Selskapets miljøpolitikk er en viktig del av vår forretningspolitikk. Vårt miljøfokus går på helse og natur, og vi vil fortløpende arbeide med miljøspørsmålene knyttet til vår virksomhet og våre produkter. Vi legger også vekt på helse- og miljøforhold ved valg av samarbeidspartnere og underleverandører. Beskrivelsene av virkningen av Ice-Crust på helse og miljø baser seg på leverandørenes data og opplysninger, på tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon og egne data.
Helse deles i 3 punkter

Miljøspørsmålene i forhold til menneskers helse deles i 3 avsnitt:

Virkning på huden
Ice-Crust har stor absorberende evne overfor væsker. Når du får Ice-Crust på hendene eller andre steder på kroppen, absorberer Ice-Crust fuktigheten på huden, og huden vil forbigående oppleves tørr. Utover dette har ikke Ice-Crust noen kjente, negative virkninger.

Virkning om Ice-Crust spises og går i fordøyelsen
Ice-Crust har ingen kjente negative virkninger på fordøyelsen eller kroppen forøvrig. Råstoffet i Ice-Crust brukes bl.a. som filtermiddel for vin og øl og som tilsetningsmiddel i dyrefôr.

Innånding av støv fra Ice-Crust
I produksjonen av Ice-Crust bruker arbeiderne støvmasker for å hindre støvet fra å komme ned i lungene. Men den kvaliteten av råstoffet som brukes til Ice-Crust har svært lite små partikler, (mindre enn 1 % har partikkelstørrelse mindre enn 0,07 mm). Utover irritasjonen i lungene har Ice-Crust ingen kjente bivirkninger. Det oppgis fra fabrikken at råstoffet til Ice-Crust er Diatoméjord, se egen artikkel under ”Artikler". Dette er i hovedsak silikater, og denne typen kalles amorfe silikater. Enkelt sagt finnes det 2 typer silikater. Den ene er et amorft silikat og den andre er et krystallinsk silikat. Krystallinske silikater er avlange i strukturen og kan være skadelige ved innåndning, Men amorfe silikater har en rund struktur, og er ikke skadelige ved innåndning. Det er også et annet kriterium for skadelighet ved innåndning, og det er når partiklene er mindre enn 10 µm (1/1 mill meter). Fabrikken oppgir at en svært liten del av Diatoméjorden har partikler under 10 µm.

Natur deles i 3 punkter

Ice-Crust er i utgangspunktet sterilt fra fabrikken ved at det er varmet opp til mer en 1.000 graders celsius (kalsinert). Men pga de absorberende egenskapene kan Ice-Crust under visse forhold absorbere små mengder av ulike miljøfiendtlige stoffer, hvis disse er tilstede sammen med de små kornene. Normalt vil ikke dette være noe problem. Miljøspørsmålene i forhold til natur deles i 3 avsnitt:

Ice-Crust i jorden
Ice-Crust inneholder ingen stoffer som er skadelig for dyr eller planter. Det samme råstoffet som brukes i Ice-Crust, brukes også som jordforbedringsmiddel. Materialet holder på vann og inneholder oksygen pga. av de fine porene i stoffet. Derfor er det bare en fordel for plenen eller blomsterbedet å få tilført Ice-Crust, f.eks. når Ice-Crust feies eller spyles vekk etter vinteren.

Ice-Crust i vassdrag og kloakk
Så lenge Ice-Crust ikke absorberer farlige stoffer vil det være det ikke ha noen negativ virkning på vassdrag eller kloakk.

Svevestøv fra Ice-Crust
Når Ice-Crust blir liggende igjen på bar mark tørker det raskt. Hvis det ikke forsvinner med regnet eller spyles vekk, kan det gi opphav til noe støv. Så lenge det ikke brukes på veier (sterkt trafikkerte strekninger), bør støvmengden bli liten. Se mer om svevestøv under punktet over: "Innåndning?".

Emballasjens miljøegenskaper
I tillegg til funksjonalitet legger vi vekt på miljøvennlighet når vi velger emballasje til Ice-Crust. Det betyr i denne sammenheng gjenbruk og miljøvennlige stoffer i emballasjen. Hver av de 4 pakningene av Ice-Crust kommenteres.

1-liter plastflaske
Denne er valgt som håndstrøverktøy og skal kunne brukes et 100-talls ganger. Samme type plastflaske selges også som emballasje til krydder og andre matvarer. Skulle du ønske å bruke boksen til matvarer eller andre formål, kan etiketten lett fjernes. Selve plastflasken består av såkalt PET-plast - se forklaringene nedenfor. Korken er av PP-plast. Etiketten er i PE-plast.

4-liters pakning med 1 stk 1-liter plastflaske og 3 stk 1-liter
refill plastposer i pappkartong

1-liter plastflaske er den samme som over. 1-liter refill plastpose er laget av PE-plast. Pappkartongen er laget av en gitt kvalitet bølgepapp uten trykk eller fargestoffer. Etikettene er alle laget i PE-plast.

10-liter plastbøtte
Denne er laget for å oppbevare matvarer over lang tid med et tett lokk og hank. Derfor bør den egne seg til all slags oppbevaring, når du ikke lenger har behov for å bruke den til Ice-Crust. Etiketten er laget slik at denne kan lett rives av, og du kan sette på din egen. Alle delene er laget av PP-plast, og etiketten er i PE-plast.

40-liter plastsekk
Sekken er laget av solid plast, og så lenge denne er tett, kan den brukes både til våt og tørr oppbevaring. Svakheten ved sekken er at når den kommer bort i harde kanter, går det lett hull på sekken. Både sekken og etiketten er laget i PE-plast.

 

Omtale av de enkelte materialene i emballasjen. Vi operer med 3 typer plast og en type papp

PP-plast
er godkjent for langvarig kontakt med næringsmidler. Når det lagres på deponi eller brennes frigis i hovedsak vann og CO2. Det kan sammenlignes med å brenne parafin.

PE-plast
har tilsvarende egenskaper som PP-plast, og den regnes for å være den "snilleste" plasttypen.

PET-plast er den plasttypen de fleste plastflasker for mineralvann etc. er laget av.
PET har tilsvarende egenskaper som PE-plasten.

Bølgepappen
er tre lag papir laget av cellulosefiber. Bølgepappen blir produsert ved en kombinasjon av to lag papir av fiber fra gran og furu, kalt liner (dekkpapir). Dette er limet til et bølget papir, derav navnet bølgepapp, som er laget av fibre fra bjerk, kalt flute. Limet som benyttes i produksjonen av bølgepapp er basert på maisstivelse, som er 100 % biologisk nedbrytbart. Bølgepappen skal ikke avgi noen giftige stoffer når den legges på deponi eller brennes.

Holdbarhet og vedlikehold av strøutstyr

Det er lagt vekt på at alt utstyr skal være holdbart, og tåle normale påkjenninger slik at utstyret skal vare i mange år, når det tas hensyn til et minimum vedlikehold.

Begge de anbefalte strøtrallene.
Disse er laget av solide materialer i plast (kasse og flere deler), gummi (hjulene) og metall (mange deler). I de senere årene er giret (mekanismen som sprer), som tidligere var av plast, erstattet av metall. Dette har medført av dette svake leddet på begge strøtrallene er vesentlig forsterket.

Vedlikehold av strøtrallene.
Det anbefales at de dekkes til når de ikke er i bruk (spesielt ved nedbør), og at de lagres tørt når de i lengre tid ikke er bruk (f.eks om sommeren). Strøtrallene må ikke bli utsatt for vann eller fuktighet før de tas ut i kaldt vær. Det anbefales før hver sesong å smøre bevegelige deler (hjul, gir, wire og andre bevegelige deler). Et enkelt smøremiddel er "verktøy på boks" som både smører og forhindrer rust der det finnes deler av stål. Etter hver sesong anbefales grundig rengjøring, tørring og innsetting med "verktøy på boks" eller mineralfett (lagersmøring).

Stor strøvogn og vedlikehold av denne

Stor strøvogn.
Denne tar 1.000-1.500 liter, og er i hovedsak laget av metall. Den er robust og solid, og med et minimum av vedlikehold bør den vare i mange år.

Vedlikehold av stor strøvogn.
Forslag til vedlikehold følger de samme punktene som for strøtrallene. Mer om dette fåes fra produsenten.